• Serious Black - 29/11/22
  • Konvent - Implore - 11/05/22
  • Vinnie Moore - 20/05/22
  • Crashdiet - 12/05/22
  • Manticora - 24/05/22
mercyless nervochaos

Crashdiet - Shiraz Lane - King Zebra

Omwille van familliale omstandigheden heeft Insane Velvet de toer moeten verlaten. Zij zullen dus op 12 mei NIET van de partij zijn.

CRASHDIET

Glammetal

Shiraz Lane

GlammetalBUY YOUR TICKETS HERE